December 19, 2018

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 1. Կազմակերպության գործունեության առարկան ու նպատակներն են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝
 2. Աջակցել քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, ժողովրդավարության զարգացմանը ՀՀ-ում:
 3. Համակարգային հետազոտությունների և մշակումների իրականացում` Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային սոցիալ-տնտեսական զարգացման և անվտանգության քաղաքականության հեռանկարային ոլորտներում:
 4. Հետազոտական, փորձագիտական-վերլուծական խորհրդատվական գործունեության իրականացում` կառավարական և ոչ կառավարական կազմակերպությունների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար:
 5. Հայաստանյան, արտասահմանյան և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ հետազոտական գործունեության կազմակերպում:
 6. Քաղաքացիական-իրավական պայմանագրերի և պետական պայմանագրերի հիման վրա իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար կատարում է գիտական հետազոտությունների և մշակումների պատվերներ:
 7. Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրային փաստաթղթերի փորձաքննության կազմակերպում:
 8. Սոցիալական հարցումների և նրանց վերլուծությունների կատարման կազմակերպում:
 9. Հայաստանի և միջազգային քաղաքական, տնտեսական իրադարձությունների լուսաբանում և վերլուծում:
 10. Միջազգային և տեղական կոնֆերանսների, սեմինարների, կլոր սեղանների, համաժողովների և այլ միջացառումների կազմակերպում:
 11. Հայաստանյան և միջազգային նմանատիպ կազմակերպությունների հետ սերտ կապերի ստեղծում և համագործակցություն:
 12. Նպաստել կազմակերպության անդամների սոցիալական և իրավական խնդիրների լուծմանը:
 13. Դաստիարակել երիտասարդությանը հայրենասիրական ոգով:
 14. Նպաստել երիտասարդության մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը, ներգրավել նոր տեխնիկական ոլորտ:
 15. Իրավական գիտելիքների պրոպագանդա:
 16. Կազմակերպությունը կարող է իրականացնել սույն կանոնադրությունից բխող և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն:
 17. Կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրականացման համար կազմակերպությունը կարող է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Կազմակերպության կողմից իրականացված ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթը չի բաշխվում անդամների միջև, այլ ամբողջությամբ ուղղվում է միայն կազմակերպության կանոնադրական նպատակներին: