«ԶՈՐԱՎԱՐ ՍԵՊՈՒՀ» ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ


Կարապետ Գրիգորի Մումճեան...

Կարապետ Գրիգորի Մումճեան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, օսմանագետ, թրքագետ, ԱՄՆ դաշնային կառավարության քաղաքական և ապահովական հարցերով ավագ խորհրդատու․ Էլ․ փոստ gmoumjian@gmail.com
Հայկ Լևոնի Սարգսյան...

Հայկ Լևոնի Սարգսյան

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան․ Հեռ․ 091-412404 Էլ․ փոստ economic@ysu.am
Հովսեփ Իվանի Աղաջանյան...

Հովսեփ Իվանի Աղաջանյան

Տնտեսագիտության դոկտոր, Երևանի Ժողովրդական տնտեսության համալսարանի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր Հեռ. 093- 183381, էլ. փոստ hovaga17@yahoo.com
Մարտին Գարեգինի Գիլավյան...

Մարտին Գարեգինի Գիլավյան

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Հայ նոր և նորագույն  գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Հեռ. 091- 400949,  Էլ, փոստ  martingilavyan@mail.ru
Սարգիս Սուրենի Կազարով...

Սարգիս Սուրենի Կազարով

Պատմական գիտությունների դոկտոր, Հարավային դաշնային համալսարանի (ЮФУ) Մանկավարժական ինստիտուտի համաշխարհային պատմության և Հնագիտության և Հին Աշխարհի Պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր (ՌԴ ք․ Դոնի Ռոստով)․ Հեռ․ 8-938-147-13-03 Էլ․ փոստ ser-kazarov@yandex.ru