«ԶՈՐԱՎԱՐ ՍԵՊՈՒՀ» ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ


ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Հայ քաղաքական ձգտումները 16-18-րդ դարերում. Աշոտ Ներսիսյան

10/02/2024

Պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանն այս անգամ հպանցիկ անդրադարձել է հայ ազատագրական ձգտումներին 16-18-րդ դարերում, ցույց է տվել դրանց ռոմանտիկ բնույթը, քանի որ դրանց հիմքում ընկած էին քրիստոնյա հզոր տերություններին ապավինելու ձգտումները, որոնք դատապարտված էին ձախողման: Նա գերապատվությունը տալիս է սեփական ուժերին ապավինելով ազատագրական ձգտումներին, որի ճշտության ապացույցներն են Դավիթ բեկի և Արցախի 1722-30թթ. ապստամբությունները: